Ampuller

Duodenum D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Hypothalamus D6, ampul
DKK 229,00
På lager
Hypophysis D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Triplex organocomp, ampul.
Hjärnstam D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Mesenchym D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Hepar D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Duodenum D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Vesica fellea D30, ampul.
Colon D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Hypothalamus D30, ampul.
Ventriculus D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Urethra D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Pulmo D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Succinum organocomp, ampul.
Meniscus organocomp., ampul.
Corpus vitreum D6, ampul.
Pulmo D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Nervus trigeminus D6, ampul.
Bronchi D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Organum triplex, ampul.
DKK 229,00
På lager
Disci organocomp, ampul.
Ventriculus D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Nervus ichiadicus D6, ampul.
Hjärnstam D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Epiphysis D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Vesica urinaria D30, ampul.
Vesica urinaria D6, ampul.
Uterus D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Rectum D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Pulmo D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Hypothalamus D12, ampul.
Hypophysis D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cor D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cartilago D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Uterus D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Thymus D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Retina D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Renes D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Renes D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Prostata D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Pancreas D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Nodi lymphatici D6, ampul.
Mesenchym D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Mesenchym D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Hypophysis D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Hepar D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Epiphysis D6, ampul .
DKK 229,00
På lager
Duodenum D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cor D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Colon D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cartilago D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Bronchi D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cerebellum D12, ampul
DKK 229,00
På lager
Vesica urinaria D12, ampul.
Vesica fellea D12, ampul.
Vesica fellea D6, ampul.
Ventriculus D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Uterus D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Urethra D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Urethra D 6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Tuba Uterina D30, ampul.
Tuba Uterina D12, ampul.
Tuba Uterina D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Tonsilla pallatina D30, ampul.
Tonsilla pallatina D12, ampul.
Tonsilla pallatina D6, ampul.
Thymus D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Thymus D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Retina D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Retina D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Renes D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Rectum D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Rectum D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Prostata D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Prostata D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Pancreas D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Pancreas D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Ovaria D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Ovaria D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Ovaria D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Nodi lymphatici D30, ampul.
Nodi lymphatici D12, ampul.
Nervi spinalis D6, ampul.
Meniscus D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Meniscus D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Medulla spinalis D6, ampul.
Medulla ossium D6, ampul.
Medulla ossium D30, ampul.
Medulla ossium D12, ampul.
Lien D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Lien D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Lien D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Hjärnstam D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Hepar D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Epiphysis D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cutis D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cortex cerebri D6, ampul.
Corpus vitreum D30, ampul.
Corpus vitreum D12, ampul.
Cor D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Colon D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cerebellum D30, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cerebellum D6, ampul.
DKK 229,00
På lager
Cartilago D12, ampul.
DKK 229,00
På lager
Bronchi D30, ampul.
DKK 229,00
På lager